Updates from August, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • kanoba 4:10 pm on August 10, 2011 Permalink | Reply  

  મન 

  મન  હોય તો માળવે જવાય .

  Advertisements
   
 • kanoba 1:54 pm on August 9, 2011 Permalink | Reply  

  શાયરી 

  તેરે  દર પે આ ગયે હૈ , અબ કિધર જાએંગે ,

  જબ તેરે હો ગયે તો ક્યા ગૈર કે કહલાયેગે .

   
 • kanoba 1:50 pm on August 9, 2011 Permalink | Reply  

  શાયરી 

  જિધર દેખો ઈશ્ક કે બીમાર બેઠે હૈ ,

  મર ગયે હજારો  લાખો  તૈયાર બેઠે હૈ .

   
 • kanoba 11:54 am on August 1, 2011 Permalink | Reply  

  કહેવત 

  શ્રાવણમાં ખાય કાકડી ને ભાદરવા માં છાસ ,

  તાવ સંદેશો મોકલે  આજ આવું કે કાલ .

   
 • kanoba 11:49 am on August 1, 2011 Permalink | Reply  

  કહેવત 

  હું  મગ નો દાણો , મારે માથે ચાંદુ,

  બે ચાર મહિના ખાય  તો માણસ ઉઠાડું માંદુ .

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel